Je bent hier: Home \ Zoeken

Zoeken

Resultaten voor:

Een mooie lach en witte tanden geeft u zelfvertrouwen. Cosmetische tandheelkunde helpt u een mooi gebit en daarmee een mooiere lach te krijgen. Onze lach drukt het meest duidelijk uit wie we zijn en hoe we over anderen en onszelf denken. Helaas vermijden veel mensen breeduit lachen omdat ze vinden dat hun gebit niet mooi is. Kijkt u eens om u heen hoeveel mensen hun hand voor hun mond houden of hun lippen op elkaar houden bij het lachen. Vaak blijkt het gebit hen ergernis te geven. Veel mensen draaien bij het lachen hun hoofd weg en ook achter een snor schuilt regelmatig iets onregelmatigs.
Lees verder…

Een mooie lach en / of witte tanden geeft u zelfvertrouwen. Cosmetische tandheelkunde helpt u een mooi gebit en daarmee een mooiere lach te krijgen. Onze lach drukt het meest duidelijk uit wie we zijn en hoe we over anderen en onszelf denken. Helaas vermijden veel mensen breeduit lachen omdat ze vinden dat hun gebit niet mooi is. Kijkt u eens om u heen hoeveel mensen hun hand voor hun mond houden of hun lippen op elkaar houden bij het lachen. Vaak blijkt het gebit hen ergernis te geven. Veel mensen draaien bij het lachen hun hoofd weg en ook achter een snor schuilt regelmatig iets onregelmatigs.
Lees verder…

We zullen je een overzicht geven van alle mogelijkheden die wij bieden. De foto's zijn niet bewerkt, dus de echte werkelijkheid.
Lees verder…

Heb je een vraag, wil je de route bekijken of advies van een van onze deskundigen ? Hier vind je alles wat je nodig hebt.
Lees verder…

Regelmatig krijgen wij vragen over het bleken, witter maken en onderhouden van onze tanden. Hier vindt je een overzicht van de meest gestelde vragen.
Lees verder…

Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen. Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk vindt u in onderstaande bijlage. Indicatie bijkomende materiaal-en techniekkosten tandheelkundige behandelingen.pdf
Lees verder…

Hieronder treft u een overzicht van alle links op onze websie. Hier vindt u snel informatie over bijvorbeeld: witte tanden tanden bleken cosmetische tandheelkunde facings kronen
Lees verder…

Op deze pagina kunt u vrijblijvend advies vragen van een cosmetische tandarts. U kunt onderstaand uw gebit beschrijven en bij voorkeur een gescande foto van uw gebit bijvoegen (JPG formaat). Uw vraag wordt zo goed mogelijk op basis van de door u geleverde informatie beoordeeld.  Binnen 5 werkdagen ontvangt u van uw virtuele cosmetische tandarts een geheel vrijblijvend advies. Uiteraard kunt u ook gewoon een algemene vraag stellen. Wellicht ten overvloede willen wij u er op attenderen dat aan dit gratis advies uiteraard geen rechten kunnen worden ontleend dan wel aanspraken op kunnen worden gedaan.
Lees verder…

PrivacyverklaringUw privacy wordt door ons gerespecteerd. De Praktijk van tandarts E.G. Boehmer streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Categorieën persoonsgegevensDoor het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: Naam, adres en woonplaats gegevens Geslacht E-Mailadres Telefoonnummer Gegevens betreffende uw gezondheid De naam van uw zorgverzekeraar De naam van andere zorgverleners Tijdstip van uw afspraak Betalingsgevens IP-adres Grondslag voor gegevensverwerkingWij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Doeleinden gegevensverwerkingDe persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven; Het inloggen op uw account; Het bijhouden van uw medisch dossier; Het inplannen van een afspraak; Het uitvoeren van een behandeling; Het aanvragen en uitvoeren van een eConsult; Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren; Het verbeteren van onze dienstverlening; Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derdenWij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. BewaartermijnenWij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Voor het bewaren van  uw persoonlijke gegevens en van uw betaalgegevens hanteren wij de bewaartermijn van 15 jaar. BeveiligingsmaatregelenOm uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Binnen de praktijk is een  privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd. Uw rechtenWanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door telefonisch contact met ons op te nemen via: 030-2313130. Wij streven ernaar om binnen 20 werkdagen op uw verzoek te reageren. Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevensMocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens Wijzigingen in deze privacyverklaringWij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Onze contactgegevensHeeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens: E.G. Boehmer, Nachtegaalstraat 45, 3581 AC Utrecht.  Tel. 030-2313130
Lees verder…